TZ deKor - шаблон joomla Скрипты

مقالات

این فشار لوله مانیسمان معمولا با اعمال تست مشخصی تعیین می گردد. شیلنگ در مقادیر زیر این فشار نشتی نخاهد داشت و منفجر نمی شود.

1197 0

شلنگ های فشار پایین لوله مانیسمان به صورت شیلنگ لاستیکی شفاف فنری بین مخزن و پمپ در خط مکش نصب می گردند تا علاوه بر انتقال روغن، پمپ امکان

1106 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز – اتصال رینگ فرورونده – اتصال رینگ فرورونده از متداولترین و بهترین روشها برای ارتباط لوله با اتصالات می

1137 0

معمولا این فشار لوله مانیسمان با در نظر گرفتن فشارهای استاتیک و دینامیک توسط سازنده مشخص می گردد. فشار کاری استاتیک توسط یک ضریب اطمینان 4:1

1759 0

اگر فرو رفتگی در عمق لوله به صورت کامل نگرفته باشد امکان لغزش رینگ وجود دارد و بنابراین این اتصال باید کاملا محکم گردد. همچنین لبه

1129 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز – انواع اتصال با دهانه شیپوری – دهانه شیپوری 37 درجه، متداولترین نوع اتصال در تیوبهاست. زاویه شیپوری

1151 0

حداکثر فشار کاری مجاز لوله مانیسمان – فشار انفجار – فشار تست – افزایش طول – شعاع خم – دمای کاری

1192 0

اصولا تیوبهای نازک با ضخامت کمتر از mm3  امکان تحمل نیروهای فرو رفتگی لبه تیز رینگ را ندارند.

1065 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز – ویژگی اتصال با دهانه شیپوری – این روش دارای نشتی کمی بوده و هزینه نصب آن نیز پایین است.

1161 0

در مواردی که نتوان از لوله های صلب و تیوبها استفاده نمود. یکی از ویژگی های مهم شلنگهای لوله مانیسمان میرا نمودن نمودن لرزش سیستم و صدا است.

1158 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز – کاربرد اتصال رینگ فرو رونده – اتصال رینگ فرو رونده معمولا برای تیوبهایی به کار می رود که نتوان آنرا به

1116 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز – اتصال با دهانه شیپوری – اتصال با دهانه شیپوری برای رنج وسیعی از کاربردها مانند فشار بالا، دماهای زیاد و

1080 0

شیلنگهای فشار بالا لوله مانیسمان نسبت به تیوبها دارای انعطاف بسیار بیشتری می باشند و بین قعات ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می گیرند.

1130 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز – درزبندی در اتصال رینگ فرو رونده – درزبندی در این روش به صورت درگیری فلز به فلز انجام می شود. یک

1100 0

لوله مانیسمان – لوله بدون درز –کاربرد  اتصال جوشی تیوبها -  اتصال جوشی تیوبها معمولا برای فشارهای بسیار بالا مناسب می باشند. برای

1184 0
x